• Resurser och miljö
  • Sverige

Innovativt sätt sanerar förorenad mark på bangård

Vid Hagalund i Solna, inom en av Sveriges mest aktiva bangårdar, pågår ett saneringsprojekt inför ett hittills hemligt exploateringsprojekt. Marken är relativt förorenad och föroreningarna består främst av petroleumprodukter.

Fler nyheter