• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: Stöd för att utveckla energismarta tjänster i vardagen 

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag. Energimyndigheten välkomnar sökande i den femte utlysningen av programmet.

Energimyndigheten välkomnar särskilt projektansökningar som berör:

  • Hur designprocessen- och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln.
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära.
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Ansök senast 10 september, 2020.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Flera nyheter