• Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Norden

Exportsamarbete öppnar dörrar för miljöteknikföretag

Nordic solutions for C40 är ett projekt som består av partners i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Syftet är att skapa ett nordiskt exportsamarbete för miljöteknikföretag och hjälpa städer att lösa globala klimatutmaningar.

En aktuell utmaning är att Helsingfors utlyser en internationell idétävling: Helsinki Energy Challenge i samarbete med Tillväxtverket och Nordic Solutions for C40. Syftet är att locka företag och innovationer som kan lösa utsläppsproblemen kopplat till värmeproduktion.

Läs mer om Helsinki Energy Challenge på energychallenge.hel.fi Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet Nordic solutions for C40 på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter