• Förnybar energi
  • Transporter
  • Nordamerika

Niositsigt plan med noll koldioxidutsläpp har lyft

Världens största helelektriska flygplan har gjort sin jungfrutur i 30 minuter.

Fler nyheter