• Transporter
  • Sydamerika

Så ställer Chile om transporterna

Chile är ett få länder i Sydamerika som har ett klimatmål. I ett vidsträckt land som Chile är rättvisa och miljövänliga transporter centralt för att klara målet.

Chile har t.ex. flest elbussar i Sydamerika. Dagens dryg 400 bussar finns framför allt i Santiago och ska vara tiofalt fler inom några år. Det har skett med politisk styrning men utan subventioner. Inför COP25, som flyttades från Santiago till Madrid lovade regeringen 100 procent elektrifiering av kollektivtrafiken till år 2040.

Läs hela artikeln på di.selänk till annan webbplats

Fler nyheter