• Elnät och energilagring
  • Europa

Rapport: Energimarknadsinspektionen analyserar kapacitetsbristen

I det uppdrag som Energimarknadsinspektionen fått av regeringen att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv ingår bland annat att analysera hur förfrågningar om nyanslutningar av förbrukning ska hanteras vid nätkapacitetsproblem, och om det kan finnas skäl att införa någon form av prioriteringsordning för olika typer av anläggningar och funktioner.

Fler nyheter