• Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Sverige

Fossilfri kraftvärme i sikte

Omställningen till en fossilfri kraftvärmebransch har pågått i flera årtionden. Idag återstår endast några få procent fossil produktion och på flera håll i Sverige tas nu de sista stegen för att göra kraftvärmen helt fri från fossila bränslen.

Utfasningen av fossila bränslen inom den svenska kraftvärmebranschen börjar närma sig målsnöret och idag är mer än 90 procent av de bränslen som används i svenska kraftvärmeverk förnybara eller återvunna. Främst handlar det om biobränslen, som utgörs av restprodukter från skogen, hushållen eller industrin.

Läs artikeln Fossilfri kraftvärme i sikte, del 1länk till annan webbplats

I Uppsala har Vattenfall tillsammans med Uppsala stad tagit på sig uppgiften att bli helt koldioxidneutrala till 2030. Som en del i detta arbete bygger Vattenfall fjärrvärmeanläggningen Carpe Futurum på sitt område i Boländerna.

Läs artikeln Fossilfri kraftvärme i sikte, del 2länk till annan webbplats

Fler nyheter