• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Tillgängliga FOU- och innovationsstödsprogram i Coronatider

EEN har tagit fram en sammanställning av FOU & innovationsstöd för företag.

Dessa typer av projektfinansiering kan vara en möjlighet för stöd till ditt företag för att ta fram nya strategier, omställningsarbete eller utveckla nya produkter/tjänster.

Läs mer om de olika stöden på enterpriseeurope.selänk till annan webbplats

Fler nyheter