• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Join the Baltic Sea Region Network!

Consumer cleantech shows great market potential in the Baltic Sea Region (BSR). This is why the SmartUp Accelerator project is developing a model that will serve as a platform to foster transnational and cross-sectoral cooperation and partnerships, and thus a consumer cleantech ecosystem.

Are you a part of a business support organization, a corporation, a smartup or are you an investor interested in joining us for future business, collaboration projects, sustainability activities and more?

Läs mer och gå med i nätverket på smartupaccelerator.eulänk till annan webbplats

Fler nyheter