• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Framtidens digitala
kompetensbehov –
en delphiinspirerad studie

Studien presenterar 30 svenska experters syn på hur dagens arbetsliv kommer att förändras i spåren av den digitala utvecklingen på tio års sikt.

Resultatet visar att det inte alltid är de digitalt mogna sektorerna som experterna anser kommer att förändras mest. Enligt experterna är de sektorer som sannolikt kommer att förändras mest Transport, Handel, IKT och Tillverkning. Mognandsberäkningarna visar samtidigt att de mest digitalt mogna sektorerna är IKT, Energi och Handel.

Läs mer och ladda ner rapporten på tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats

Fler nyheter