• Avancerade material
  • Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Svenskt företag skapar grafen ur biomassa

Bright Day Graphene är först i världen att tillverka grafen ur biomassa med en uppskalingsbar metod. Materialet är miljövänligt, och har bättre ström- och värmeledande egenskaper än masstillverkat grafen som går att köpa.

Handelshuset Ekman Group har just gått in som delägare – investeringen ska användas för att bygga en pilotlina, anställa och knyta till sig minst fem företag som under hösten vill testa materialet i framförallt energi- och elektroniktillämpningar.

Läs hela artikelnlänk till annan webbplats

Fler nyheter