• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Europeiskt upprop för att förbjuda PFAS

Forskare, intresseorganisationer och företag som använder PFAS (högfluorerade ämnen som finns i t.ex. brandskum) uppmanas nu att lämna information om hur de jobbar med kemikalierna. Detta för att EU ska kunna ta fram ett rimligt begränsningsförslag.

Kemikalieinspektionen samarbetar med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att fasa ut PFAS i Sverige och EU. Just nu håller de på att undersöka hur begränsningarna för de farliga kemikalierna ska se ut.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i miljön och riskerar att leda till föroreningar av grund- och dricksvattnet.

Läs hela artikeln på miljo-utveckling.se länk till annan webbplats

Fler nyheter