• Förnybar energi
  • Asien

Coronapandemin påskyndar Indiens övergång från kol till solceller

Resebegränsningarna för att stoppa spridningen av coronaviruset påskyndar övergången från kol till förnybar energi i Indien.

Fler nyheter inom området energi