• Förnybar energi
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Solceller på frammarsch i världen – men inte i Kina

I Kina installerades cirka 30 procent mindre under 2019 än under 2018. I resten av världen steg installationstakten med 44 procent. Kina står för ungefär en tredjedel av världsmarknaden.

Globalt var den årliga installerade effekten solel tolv procent högre år 2019 än år 2018, enligt preliminär statistik från IEA-PVPS. Ungefär 115 GW installerades 2019, så att vi nu är uppe i 630 GW i hela världen.

Läs mer och ladda ner rapporten på svensksolenergi.selänk till annan webbplats

Fler nyheter