• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Exportföretag får hjälp dygnet runt hos Business Sweden

Business Sweden har lanserat en "Corona Response Desk" för att hjälpa företag att få effekterna av coronakrisen under kontroll.

Business Sweden kan stödja dig inom tre viktiga områden: säkra globala leverans- och logistikkedjor, försvara dina marknadsandelar och kundrelationer och få de lokala effekterna av coronakrisen under kontroll.

Ställ din fråga till Business Swedenlänk till annan webbplats

Fler nyheter