• Förnybar energi
  • Oceanien

Australien kan få 90 procent av sin el från förnybart 2040 utan prisökning

Enligt en analys kan Australien få 90 procent av sin elektricitet från förnybar energi till 2040 utan ökning av elpriserna.

Fler nyheter