• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Food Planet Prize

För att värna biosfären måste vi hitta lösningar som kan hjälpa till att förändra vårt matsystem så att en hållbar livsmedelsförsörjning inom de planetära gränserna kan etableras. The Food Planet Prize ska uppmärksamma radikalt nyskapande projekt och lösningar längs hela livsmedelskedjan, i ett cirkulärt perspektiv – från jord till bord och tillbaka till jord – liksom initiativ helt utanför eller tvärsigenom de befintliga värdekedjorna. Föreslå initiativ senast 31 maj 2020.

Curt Bergfors Food Planet Prize ska identifiera, lyfta fram och belöna nyskapande initiativ som kan bidra till att förändra vårt matsystem i grunden och därmed få till stånd en hållbar livsmedelsförsörjning som inte förstör vår planet.

Läs mer och föreslå initiativ på foodplanetprize.orglänk till annan webbplats

Fler nyheter