• Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Transporter
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Energiläget 2020 – en samlad bild på energiområdet i Sverige

Energimyndighetens publikation och statistiksamling ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Läs hela nyheten och ladda ner rapporten på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter