• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Industriell symbios på Gotland

Industriell symbios innebär att företag delar resurser, energi och utrustning med varandra som ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Nu ska förutsättningarna för att utveckla ett centrum för industriell symbios i närheten av Visby på Gotland undersökas. En kartläggning ska nu göras för att se vilka industriella samarbeten som är möjliga och hur de kan bidra till en fossilfri och cirkulär ekonomi på ön.

Fler nyheter