• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Klimatklivet pausas

Ansökningsomgången för Klimatklivet öppnar inte som planerat 5–28 maj.

Naturvårdsverket pausar den ansökningsomgång av Klimatklivet som var tänkt att starta den 5 maj, 2020. Det beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp Naturvårdsverket kan binda upp för utbetalningar kommande år.

Flera av åtgärderna i Klimatklivet är långsiktiga och löper över flera år med stora investeringar. Det innebär att det även behövs pengar för kommande år. På grund av att det utrymmet är begränsat kan man inte ta in nya ansökningar för närvarande.

Denna information berör inte de åtgärder som redan är beslutade.

Läs mer på naturvårdsverket.selänk till annan webbplats

Fler nyheter