• Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Europa

Storbritanniens gasindustri planerar en kolfri framtid med väte

Den engelska gasindustrin, som är engagerad i att skapa en kolfri framtid till år 2050, ska byta till grönt väte och biogas i ett program som kallas "Gas goes green".

Fler nyheter