• Transporter
  • Sverige

Stark start på 2020 för laddbara fordon

Under årets första kvartal har antalet laddbara fordon i trafik ökat med 16 procent, vilket kan jämföras med 14 procent under samma kvartal förra året.

Situationen framöver kan komma att bli mer oviss i spåren av pandemin, men satsningar på just elektrifiering skulle också kunna vara en smart väg ur en den ekonomiska krisen.

Läs artikeln från Power Circlelänk till annan webbplats

Fler nyheter