• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utsläppen från svenska företag minskar mer än på länge

Utsläppen från stora svenska företag minskade 5 procent förra året.

Det är första gången på flera år som de sjunker och minskningen ligger i linje med vad som krävs för att nå klimatmålen.

Läs artikeln från DNlänk till annan webbplats
Läs även EU carbon market emissions (excluding aviation) fell 8.7% in 2019 från Euractivlänk till annan webbplats

Fler nyheter