• Avancerade material
  • Europa

EU inleder arbete med textilstrategi

Den föreslagna strategin innebär lagkrav på cirkulär design och materialeffektivitet liksom krav på att kläder ska hålla, vara möjliga att laga, återanvända och återvinna.

Den föreslagna strategin inkluderar även krav på förebyggande och spårbarhet av farliga ämnen.

Läs förslaget till strategilänk till annan webbplats

Fler nyheter