• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Europa

€350 million proposed to support Green Deal innovators across Europe

A proposed update to the European Innovation Council (EIC) Pilot work programme, under Horizon 2020 includes €350 million ‘green deal’ calls for game-changing, market-creating innovation contributing to the goals of The European Green Deal and the UN’’s 2030 Agenda for Sustainable Development.

Läs mer på ec.europa.eulänk till annan webbplats

Läs mer om utlysningarna på swedishcleantech.se

Fler nyheter