• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Asien

Rapport: Sustainable Energy Transformation

Opportunities in the Southeast Asia Energy Sector.

Rapporten beskriver Sydostasiens centrala betydelse för den ekonomiska tillväxten och de mål och utmaningar som finns i nuvarande energimix. Därutöver pekas ett antal möjligheter ut för små och medelstora energiföretag som önskar exportera till dessa marknader. Sex länder ingår i studien: Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.

Läs hela rapporten här (in English).PDF

Fler nyheter