• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Ny ordlista för bioenergi förklarar ord och begrepp

Svebio har gjort en ny ordlista med vanliga ord inom bioenergi. Här finns förklaringar till de 200 vanligaste ord och begrepp som används inom bioenergiområdet.

Fler nyheter