• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Europa

Ny utlysning av Eu-medel i programmet Accelerator

Stödet i Horisont 2020 kallas Accelerator och riktar sig till små och medelstora företag. Ansök senast 7 oktober 2020.

Små och medelstora företag kan söka 5-25 miljoner kronor – antingen bara bidrag eller en kombination av bidrag och riskkapital (och då kan man söka mer än 25 miljoner).

Läs mer och ansök på ec.europa.eulänk till annan webbplats

Mer information och handfast hjälp med ansökan kan företag få från ett supportkontor, EUSME Support.

Till EU SME support på eusme.selänk till annan webbplats

Fler nyheter