• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Många ändrar sina vanor för att rädda miljön

Många människor i Sverige gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan. Det visar WWF:s Klimatbarometer.

En Kantar Sifo-undersökning genomförd strax i nnan utbrottet av Covid-19 visar att drygt fyra av tio personer har dragit ner på sin nykonsumtion och mer än en tredjedel har exempelvis handlat begagnade varor. Nära hälften av svenskarna oroar sig för klimatet, jämfört med en tredjedel för tre år sedan.

Läs hela nyheten på wwf.selänk till annan webbplats

Fler nyheter