• Elnät och energilagring

Så tas Forumet för smarta elnäts arbete vidare


I slutet av januari fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare. Ei föreslår bland annat att myndigheten inrättar ett dialogforum för frågor om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist.

Fler nyheter