• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp

Gratisverktyg för att underlätta i coronatider

Här finns tips på 111 gratisverktyg från olika typer av företag. Tanken är att tillgången till dessa verktyg kan hjälpa företag, organisationer och familjer.

Läs mer och ta del av listan på alla verktyg på entrepreneur.com Länk till annan webbplats.

Fler nyheter