• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Gröna Bilister lät konferensen bli digital – fick fler deltagare

Med bara några dagar kvar till den stora, årliga konferensen tog coronaviruset Sverige i sitt grepp. Men Gröna Bilister vägrade att ge upp och lyckades på 1,5 dagar ställa om hela eventet och genomföra konferensen digitalt. På köpet fick man fler deltagare.

Fler nyheter