• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa
  • Asien

Forskare: Bättre luft kan rädda fler liv än vad coronaviruset tar

Rapporterna om vilka effekter coronaviruset har på klimatet blir allt fler. Nu visar uträkningar från USA att de minskade luftföroreningarna kan rädda fler liv än vad viruset tar.

Fler nyheter