• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Covid-19, så påverkar det dig som företagare

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av covid-19.

Fler nyheter