• Förnybar energi

Efterfrågan på förnybar energi kan minska på grund av covid-19

Den rådande pandemin av coronavirus kan få stor påverkan på världens energimarknader under 2020. För första gången på 30 år riskerar efterfrågan på solel minska jämfört med året innan.

Läs hela nyheten på supermiljobloggen.selänk till annan webbplats

Flera nyheter