• Förnybar energi

En solfångare var sjätte minut ger världsledande position

Med världen som arbetsfält har företaget Absolicon från Härnösand seglat in på ledarplats med sin uppfinning som koncentrerar solljuset och genererar ånga och värme upp till 160 grader. Affärsidén är att sälja robotiserade produktionslinor som kan massproducera koncentrerande solfångare. Robotarna tillverkar en solfångare var sjätte minut.

Fler nyheter