• Förnybar energi
  • Resurser och miljö

Biobränslen fortfarande billigare trots ras i oljepris

Oljepriset har rasat men ändå är fortfarande pellets och skogflis billigare att använda som bränslen för kraftvärmeverken.

Fler nyheter