• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Sverige rankas i topp på miljö- och klimatområdet under 2019

Svenska institutets årsrapport för 2019 visar att Sverige rankas främst av 50 länder på miljöområdet.

Sverige toppar även många internationella index och utmärker sig inom hållbarhet, innovation och samhällsstyre.

Läs mer på si.selänk till annan webbplats

Fler nyheter