• Förnybar energi
  • Nordamerika

Hur vindkraft blev Amerikas största förnyelsebara energikälla

Vindkraft slog slutligen vattenkraft från topplatsen, och förnybara energikällor är på väg att överträffa naturgas år 2050.

Fler nyheter