• Transporter
  • Sverige

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen klimatneutral 2045

Branschen visar en färdplan på hur det ska gå till.

Med en ökad produktion och distribution av biodrivmedel tillsammans med elektrifiering i transportsektorn kan 70-procentsmålet nås till år 2030. När det gäller tillverkningsprocessen så avser branschen att göra stora investeringar i insamling, lagring och återanvändning av koldioxid, s.k. CCS/CCU-teknik, de närmaste åren.

Färdplanen pekar på avgörandet av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås.

Läs mer på recyclingnet.selänk till annan webbplats

Fler nyheter