• Förnybar energi
  • Transporter

Publikation: Färdplan bioenergi

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står idag för 38 procent av Sveriges energianvändning. Användningen av bioenergi har mer än fördubblats sedan 1990-talets början. Vi kan fördubbla en gång till, fram till 2045.

Fler nyheter