• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Europa
  • Asien

Utlysning: PFAN - investeringsstöd för klimat och miljöteknikprojekt i Östeuropa och Centralasien

Do you have a great climate change adaptation or clean energy project, but have you had difficulty attracting investment? PFAN can help!

Sista ansökningsdag är den 20 mars, 2020.

Läs mer och ansök på pfan.netlänk till annan webbplats

Fler nyheter