• Byggnader och infrastruktur
  • Förnybar energi
  • Transporter

Elektrifiering kan minska utsläppen i Europa

Elektrifiering av transporter, byggnader och industrisektorer i Europa skulle kunna sänka utsläppen av växthusgaser med 60 % mellan 2020 och 2050, enligt en ny rapport publicerad idag av forskningsföretaget BloombergNEF (BNEF).

Fler nyheter