• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter

Krav på laddplats för elbilar införs i maj

Nu införs det krav på att det ska byggas laddningsinfrastruktur för elbilar när nya parkeringsplatser byggs.

Fler nyheter