• Förnybar energi
  • Europa

Vindkraft spelar nyckelroll när EU tillkännager europeisk investeringsplan

EU stärkte sitt långsiktiga åtagande ytterligare genom att nyligen tillkännage Sustainable Europe Investment Plan (SEIP) och ytterligare andra åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet år 2050.

För att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050 kommer planen att alstra minst 1 biljon euro i hållbara investeringar under det kommande decenniet, vilket förväntas minska stor mängd starkt förorenande industrier och tekniker.

Vindenergi spelade en viktig roll för Europeiska fonden för strategiska investeringar, eftersom den genererade 1,7 miljarder euro i investeringar och levererade 3,6 gigawatt (GW) ny kapacitet.

Läs mer på vindkraftsnyheter.selänk till annan webbplats

Fler nyheter