• Förnybar energi
  • Sverige

Volkswagen satsar på grön energi vid fabriker

Man vill öka mängden grön energi som köps in till anläggningar i år från 70 till 90 procent.

Volkswagen har satt upp ambitiösa mål för 2020 för att öka andelen grön energi vid produktionsanläggningarna. Den externa energiförsörjningen vid Volkswagens 16 fabriker runt om i världen, exklusive Kina, har bytts till 70 procent grön energi från förnybara källor. Nu har man beslutat att höja denna siffra till 90 procent inom bara ett år.

Fler nyheter