• Förnybar energi
  • Avfall och återvinning
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Afrika

Utlysning: EEP Africa-programmet

Nordic Development Fund står bakom utlysningen, sista ansökningsdag är 10 mars 2020.

Företag kan söka bidrag till förstudier, pilotprojekt, demoprojekt och uppskalningsprojekt m.m. i östra och södra Afrika.

Läs mer och ansök på eepafrica.orglänk till annan webbplats

Fler nyheter