• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Norden

Ökat finansieringsstöd när Korkia går in i NEFCO

Finnish asset management house Korkia is fast tracking growth by initiating cooperation with NEFCO, a Nordic finance institution specialising in green financing and sustainability.

With financing from NEFCO, Korkia’s focus will be increasingly more in renewable energy and environmental technology solutions on the global market, starting with solar power projects in Latin America and Europe.

Läs mer på nefco.orglänk till annan webbplats

Fler nyheter