• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Afrika

Utlysning: PFAN - investeringsstöd för klimat och miljöteknikprojekt i Sydafrika

Do you have a great climate change adaptation or clean energy project, but have you had difficulty attracting investment? PFAN can help!

Sista ansökningsdag är den 10 februari, 2020.

Läs mer och ansök på pfan.netlänk till annan webbplats

Fler nyheter