• Förnybar energi
  • Sverige

Transportsektorn och vindkraften ökade andelen förnybar energi i Sverige

Det visar den femte rapporten om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklats under 2017 och 2018.

Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en större användning av förnybara bränslen i transportsektorn samt en ökad vindkraftsproduktion.

Läs mer på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter